Отърваваме задължителното гласуване с извинителна бележка

Негласуването на изборите може да бъде оправдано с документ от работодател или друга организация, която е ангажирала гласоподавателя в деня на изборите, като така го е лишила от правото му да гласува. 

Това става ясно от отговор на Централната избирателна комисия на спортен клуб, който я уведомява, че от 4 до 6 ноември в Русе ще се проведе гимнастически международен фестивал. Организаторите питат дали служебна бележка, издадена от тях, ще уважи негласуването на част от участниците във фестивала.

Отговорът на ЦИК е, че издаването на какъвто и да е уважителен документ трябва да важи пред съответната общинска администрация по постоянен адрес. Според последните промени в Изборния кодекс, избирател ще се заличава от списъците, ако не гласува в два поредни избора от един и същ вид. Като уважителни причини се смятат отсъствие от страната за периода на произвеждането на съответния вид избори, заболяване, учебна/служебна заетост и други непредвидени обстоятелства.

В закона не е предвидена специална форма на уважителен документ, така че всякаква форма на оправдателен документ трябва да важи пред съответната администрация, аргументираха се членове на ЦИК в четвъртък. 

http://offnews.bg/