От 2006 досега 132 661 937 128.22 лв. са преведени от бюджета към български банки, контролирани от лица, свързвани с организираната престъпност у нас.

BIRD.BG

Добро неделно утро.
От 2006 досега 132 661 937 128.22 лв. са преведени от бюджета към български банки, контролирани от лица, свързвани с организираната престъпност у нас.
С думи: сто тридесет и два милиарда лева, шестотин шейсет и един милиона, деветстотин тридесет и седем хиляди лева и 22 стотинки.
Това показват отворените данни от системата СЕБРА.
За още интересни данни последвайте BIRD.BG, единственият специализиран сайт за разследваща журналистика на данните