Подобен красноречив и огледален пример на едно безгрижно към тежките и системни проблеми на българското стопанство, икономика и нация, правителство, заслужава да влезе в учебниците, за това как в 21-я век в България се избира вицепремиер

поли трифонова

Каква само леко кавалерийска безгрижност и безотговорност към високите и сложни изисквания на държавното управление! Да предлагаш за вицепремиер по икономическата и демографската политика - една напълно непозната с постиженията си и с обществените си позиции и виждания персона!

Подобен красноречив и огледален пример на едно безгрижно към тежките и системни проблеми на българското стопанство, икономика и нация, правителство, заслужава да влезе в учебниците, за това как в 21-я век в България се избира вицепремиер.

Очевидно, вкопчено на всяка цена в оставането си във властта, правителството нито избира, нито подбира, нито има критерии за това какви хора и с какви качества, биха могли и са способни да се справят с икономическата и с демографската криза у нас.

Хайде на юруша, нали сме във властта, ден да мине, друг да дойде..., само и само по-дълго да сме на власт.

Крайно време е целият народ да се опомни и да разбере за какво става дума.

Бог да пази България!

Фейсбук

колаж : Георги Динев