Позорни ГЬОБЕЛСОВИ ЛЪЖИ ПО БНР ЗА "НАРОДНИЯ СЪД"

Даниела Горчева

 
Оня ден не къде да е, а по БНР е имало безобразно манипулативен коментар с дебели гьобелсови лъжи.
Едната лъжа от многото в този нагъл коментар е любимата лъжа на наследниците на комунистическите престъпници, че, видите ли, т.нар. Народен съд, който се провежда още преди войната да е свършила и докато вниманието на всички е обърнато към фронта, бил ... седнете да не паднете...
по искане на Запада!!!
Тъй ли?
Тъй, ама на лъжата краката са къси!
Я да видим какво пише западната преса от това време?
*
Стокхолм, 26 януари 1945
„ДАГЕНС НИХЕТЕР":
Свободата на движението на американците и англичаните в България е била много ограничена от русите. Те имали право да отиват на няколко километра в покрайнините на София... По този начин русите се отплащали на американците за техните доставки по силата на „Закона за заемане и даване под наем". Руският главнокомандващ в България генерал Бирюзов издавал всички заповеди от името на междусъюзническата комисия, без дори да вземе мнението на колегите си съюзници.
*
Лондон, 3 февруари
„ТАЙМС":
Дългият списък на смъртните присъди и на присъдите на каторжна работа създава впечатление, че новият режим, който е странна комбинация между военни с фашистко минало и хора от крайната левица, е решил да измете всички други партии. По състава на Народния съд в София и в другите провинциални градове не се знае нищо, както не се знае нищо и за следваната процедура, естеството на допуснатите доказателства и с възможностите за защита.
*
Истанбул, 3 февруари
„ТАНИН" (уводна статия от Ялчън):
Първата фаза на процесите в България срещу политическите мъже, заведени от организации, наречени „Народни съдилища", е завършена. Трима регенти, двама министър-председатели, седемнадесет министри и шестдесет и шест народни представители бяха осъдени на смърт. Най-грозната фаза от гледна точка на морала и на човещината току-що започва, и то в България. Издадените смъртни присъди в България само ще възбудят отвращение и омраза в сърцата и ще отбележат в историята на човечеството страшна покруса.
Днес да бъде човек обявен за виновен и дори осъден на смърт за едно престъпление, което не фигурира в наказателния закон, е явление, срещу което се бунтува всяка съвест. С други думи казано, това явление се нарича престъпление.
Ако българските политически мъже бяха държани отговорни за убийства, изтезания и отмъщения на невинни хора и ако те бяха изправени пред съда за престъпления, предвидени в наказателния закон, и бяха осъдени за тях, България би дала пример за едно правосъдие, пред което ние бихме се поклонили. Но по време на делото не е ставало дори въпрос за такива престъпления. Разглеждани са били въпроси само от политическо естество. Естествено е да се държи отговорен един министър-председател за нечовешки престъпления, извършени от неговото правителство спрямо невинни хора. Но софийските народни съдилища не са и помислили дори за това. Тези съдилища са се ограничили да изиграят нечиста комедия, пращайки на бесилка хора, които застанали начело на едно правителство, са били убедени, че интересът на България диктува Германия да победи във войната. Присъдата им е била решена, преди да започнат процедурите.
Българите ( да се чете: комунистите - б.м.) действат така, за да оближат краката на победителя и да спасят кожата си, ръководейки се от нечистото чувство на интереса. Българите (комунистите - б.м.) хвърлят днес в калта и потапят в кръв своите свещени чувства за морал и справедливост. България ще лепне незаличимо петно на цялата своя история. Един народ може да води погрешна политика. Той може да бъде победен. Той може да понесе тежките последици на това поражение, но докато този народ носи в душата си чувството за свобода и независимост и докато той е запазил своето морално достойнство, той притежава силата и има правото да се издигне отново, внушавайки дори почит у вчерашните си врагове. Но един народ, който е паднал от гледна точка на морала, той не може никога да се съвземе.
*
Истанбул, 5 февруари
„ЕФИМЕРИС": Масовите екзекуции на доста видни политически личности в България, изглежда, че НЕ са намерили добър отзвук в Европа, при все че още закъсняват необходимите коментари, които се очакват. Главната вина за тези екзекуции трябва да се търси в политическите подбуди. Екзекутираните от българско гледище бяха родолюбци и прилагаха една политика, за която всички българи мислеха, че води към осъществяването на националните идеали. На тия политици ръкопляскаше допреди няколко дни целият български народ. Тяхното екзекутиране е политическо престъпление и с нищо не се различава от военните престъпления, които ще бъдат наказани в близко бъдеще
*
И кой ръкопляска единствено? Белград и Москва!
Москва, 2 февруари 1945
„ИЗВЕСТИЯ":
Една действителна чистка се извършва понастоящем в България, където се води твърда борба против агентите на хитлеризма. Съденето на военните престъпници и прекратяването на дейността на фашистките агенти е една задача, която става все по-актуална и в неутралните страни.
*
Само да напомня, че смъртните присъди на Първи и Втори състав са изпълнени дори преди конференцията в Ялта. Защото Сталин побърза да избие българските държавни мъже ПРЕДИ срещата в Ялта.
А на неграмотници и/или манипулатори, които кой знае защо водят предавания в БНР, ето, че да четат :
 
Става дума за ето това грубо манипулативно предаване, достойно за приза за гьобелсова пропаганда: