Поклон пред подвига на Христо Ботев и четниците му

Памет Българска

 

В ранните часове на 1 юни 1876 г., четата на Христо Ботев достига местността Вола, където се установява за почивка, но скоро е открита от черкези и башибозук и започва поредното сражение, към което по-късно се присъединява и редовна османска войска с две оръдия. То продължава през целия ден, като четата претърпява тежки загуби и остава почти без муниции.
На свечеряване след като сражението е затихнало, куршум пронизва Ботев и той умира на място. Точното място на смъртта и въпросът за убиеца на Ботев са предмет на продължителни спорове, но днес преобладава мнението, че това става в подножието на връх Камарата в Стара планина. След смъртта на Ботев, тялото му е оставено непогребано, а след откриването му на следващия ден, главата му е отрязана от турците и е изложена на площада във Враца, който днес носи неговото име.
Поклон!
 
 
Фейсбук