Политбюро: Да въдворяваме правилно политически престъпници в ТВО

От лятото на 1949 г. концлагерът „Белене“ на остров Персин на река Дунав е превърнат от комунистическия тоталитарен режим в най-големия лагер за политически противници на БКП | Рисунка: Крум Хорозов.

Написано от Христо Христов

https://desebg.com/2011-01-13-09-25-08/4912-2021-10-09-14-34-57?fbclid=I...

През 1951 г. Политбюро се е опитало да сложи някакъв ред в безразборното въдворяване на политически противници на режима в трудово-възпитателни лагери (ТВО).

Това разкрива документ от архива на Държвана сигурност, който desebg.com публикува онлайн.

Той представлява строго поверително постановление на Политбюро на ЦК на БКП за провеждането на правилна наказателна политика срещу „политически престъпници“ при въдворяването им в ТВО.

Документът е от 1951 г. и с него се променя дотогавашната практика изпращането на противници на режима в трудови лагери без съд и присъда да става от околийски и селски народни съвети, както и от други длъжности лица, нямащи това право.

Политбюро се разпорежда „политическите престъпници“ да се въдворяват в ТВО с разрешение на комисия, в чийто състав влизат министърът на вътрешните работи, зам.-министрите по Държвана сигурност, главният прокурор, председателят на Върховния съд и един от членовете на ЦК на БКП.

Комисията получава правото да въдворява в концлагери без съд и пирсъда политическите противници на комунистическия режим за срок от 2 до 7 години.

Документът е включен в сборника „Държавна сигурност – административни, принудителни и наказателни мерки”, издание на Комисията по досиетата, 2014 г.

alt

alt