Полковник Алекси Руев, участник в четири войни на България, убит от комунистическите терористи по заповед на Москва при терористичния атентат в църквата ''Св. Неделя'' през 1925г.

Янко Гочевъ

† Полковник Алекси Руев, участник в четири войни на България,
кавалер на военния орден ''За храброст'', убит от комунистическите терористи по заповед на Москва при терористичния атентат в църквата ''Св. Неделя'' през 1925г. Вестник ''Политика'', 02.05.1925г.

ПОЛКОВНИК АЛЕКСИ РУЕВ РУЕВ
Роден: 24.03.1860г. в Казанлък
Образование: ВНВУ в София (1881)
Военна служба:
13.02.1881 - завършва ВНВУ и е произведен в офицер.
09.1885 - Източнорумелийска милиция (Казанлъшка дружина);
11.1885 - участник в Сръбско-българската война
1892 - 4-ти артилерийски полк
1912-1913 - участник в Балканската война.
1913 - участник в Междусъюзническата война

1913 - в запаса
1915-1918 - участник в Първата световна война
? - уволнен.
Офицерски звания:
13.02.1881 - подпоручик;
30.08.1886 - поручик;
18.05.1890 - капитан;
02.08.1895 - майор;
01.01.1904 - подполковник;
28.07.1913 - полковник.
Умира: Убит на 16.04.1925г. в София при терористичния атентат в църквата "Св. Неделя".
Награди: Орден "За храброст" IV степен, 2 клас

Фейсбук