Половината фирми - в историята

Повече от половината фирми, създадени у нас след възраждането на свободната стопанска инициатива, отиват в историята. Само ден преди изтичането на крайния срок за пререгистрация на фирмите не са се вписали 566 953 компании.

[caption id="attachment_4463" align="alignright" width="300" caption="Срокът за пререгистрация на фирмите изтича в петък и пред гишетата на Агенцията по вписванията в столицата се извиха големи опашки. Ако не впишат фирмите си в Търговския регистър, те ще бъдат заличени. Снимка: Веселин Боришев"]Срокът за пререгистрация на фирмите изтича в петък и пред гишетата на Агенцията по вписванията в столицата се извиха големи опашки. Ако не впишат фирмите си в Търговския регистър, те ще бъдат заличени. Снимка: Веселин Боришев[/caption]

Това показват данните на Агенцията по вписванията, която води Търговския регистър.

Фирмите имаха 4 години, за да се пререгистрират. Общо 454 857 компании го направиха в срок.

След Нова година ще престанат да съществуват 464 507 еднолични търговци (ЕТ). Те бяха най-предпочитаната форма за правене на бизнес в началото на 90-те години. След ден практически няма да имат право да развиват дейност и 106 354 акционерни дружества (АД) и такива с ограничена отговорност (ООД).

В последните дни на пререгистрацията пред Агенцията по вписванията се извиха огромни опашки от собственици на фирми, които чакаха до последния момент. Това стана, въпреки че срокът за повторното вписване на компаниите, който изтича в петък, беше удължен с една година в края на 2010 г.

От следващата седмица всички еднолични търговци, които не са се пререгистрирали, автоматично ще бъдат заличени. Законът урежда по друг начин бъдещето на ООД и АД, които не са се вписали наново в търговския регистър. Те ще продължат да съществуват, но няма да имат право да развиват дейност. Законът им забранява да продават или залагат имуществото си и да сключват сделки. Така на практика те ще бъдат извадени от бизнеса и ще могат само да плащат заплати и да внасят данъци и осигуровки.

Непререгистрираните АД и ООД ще влязат в специален списък и ще са в това състояние на “бизнес кома” до 31 януари 2015 г., когато официално ще бъдат обявени за “мъртви”. Те не се прекратяват автоматично, като ЕТ, за да се даде възможност на кредиторите им да поискат обявяването им в несъстоятелност или ликвидация.

trud.bg