ПОНЕ 477 ЛВ ПОВЕЧЕ ЗА ДЕПУТАТ

Grigor Lilov

Понеже средната заплата в обществения сектор се е повишила, а депутатите получат по три средни заплати, възнагражденията им скачат с 477 лв. – т. 4884 лв. месечно. Заедно с участие в една комисия (а някои участват в повече) основната заплата става 5327 лв.
За председателите на комисия заплатите са 6593 лв.
Към тези пари на всички депутати се полагат още две-трети от тях за мозъчен център: лични експерти, консултанти и т.н.
Министрите ще се разписват срещу основна заплата от 6349 лв. И за тях важи правилото както за други държавни служители, че за работа по европейски проекти сумата се умножава по две, което статистиката не отчита.
Основната заплата на президента вече ще е по-висока с 954 лн. - 9768 лв.
 
Фейсбук