По сигнал на АКФ : Установени нарушения по две обществени поръчки на стойност 29,5 млн. лева без ДДС.

Антикорупционен фонд

През януари Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) публикува докладите си за извършените финансови инспекции за трето и четвърто тримесечие на 2020 г. От тях става ясно, че миналата година АДФИ е санкционирала Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ) след инспекция по разследването на АКФ „Война за трупове“ за порочните практики на БАБХ обезвреждане на животински отпадъци да се възлага единствено на 2 фирми - „Син кръст 2016“ и „Еко БГ – СЖП“ ЕООД. След публикуването на разследването проверка на АДФИ е възложила и прокуратурата. АДФИ е установила нарушения по две обществени поръчки на стойност 29,5 млн. лева без ДДС. Нарушенията са на стойност 5,4 млн. лева поради неоснователно проведени обществени поръчки.
Въпреки наложените от АДФИ санкции обаче, в самия край на 2020 г., БАБХ отново удължава с по 2 години сроковете на договорите с двете фирми и налива нови почти 3 млн. към „Еко БГ-СЖП“ ООД. Общият размер на получените от двете фирми суми за периода март 2018 г. – декември 2020 г. възлиза на 89,5 млн. лева.
За момента АДФИ ни отказва достъп до съдържанието на доклада си с констатираните нарушения. АДФИ ни информира, че са поискали разрешение от прокурор, за да ни го предоставят.
Считаме за незаконосъобразно да ни се отказва достъп до този доклад. Инспекцията е извършена именно по подаден от нас сигнал, въз основа на нашите констатации за вероятни нарушения. Освен това няма данни за образувано досъдебно производство, което би налагало разрешение от прокурор. Смятаме, че общественият интерес изисква постигането на пълна прозрачност по този случай и настояваме АДФИ да направи заключенията си публични.
Повече информация тук: https://acf.bg/bg/i-sled-sanktsiya-ot-darzhavnata-finansov/
 
Фейсбук