Преценете ! Некадърна или корумпирана е местната власт в Бургас, че не може да се справи с редовното замърсяване на въздуха с ФПЧ

Каква е местната власт в Бургас щом не може почти 14 години да се справи с намаляването на почти редовното замърсяване с ФПЧ, което най-често е далеч над нормите, както е днес на 23 февруари 2021 г.-https://www.iqair.com/bulgaria/burgas

Днес имаме до 3, 28 пъти над нормите замърсяване на въздуха с ФПЧ и то отново за поредни три денонощия, но кметът мълчи, РИОСВ-Бургас мълчи и мръсотията залива Бургас.

Тази сутрин сме на 2-ро място по мръсотия в страната след София и пак всеобщо е мълчанието от сградата с колоните.

Преценете вие дали властта е некадърна или корумпирана !!!

Здравето и живота са Ваши, както и оценката Ви ... Можете да ги оцените още на 4-ти април ...

"Под лупа"