Разделя ли гражданите зеленият пропуск в някои страни

Владимир Киров - 

Този коментар изразява личното мнение на автора. То може да не съвпада с позициите на редакцията.