Разкрити са агентите на ДС в общинските дружества в област Русе

Написано от Христо Христов

https://desebg.com/reshenia/4657-2021-02-02-14-10-28

Комисията по досиетата продължава да разкрива сътрудници на комунистическите служби, заемали или заемащи ръководни постове в общинските дружества в страната | Снимка: desebg.com.

 

 

Ясни са кои лица, заемали ръководни длъжности в общински дружества в област Русе, са били сътрудници на тоталитарните комунистически служби, след като Комисията по досиетата огласи  проверката в тях.

По закона за досиетата независимия държавен орган, натоварен с разкриването на агентите на ДС или разузнавателните служби, е задължен да извърши проверка на членовете на управителни и надзорни органи на общински дружества в страната, както и на дружества с 50 и повече на сто общинско участие или на техни дъщерни дружества, в които притежават 50 или повече на сто от капитала.

Проверката на общинските дружества в област Русе е обхванала общо 167 души (решение №2-1915 от 1 февруари 2021 г.).

Комисията е установила  принадлежността на общо 12 души към тоталитарните служби.

Обявила е данните за 6 от тях, а информацията за другата половина не е публична, тъй като лицата са починали в тези случаи законът за досиетата данните не се разгласяват. Разкритите сътрудници са:
община Две могили

  • Иван Ботев Иванов, управител на „Дружба Импекс“ ЕООД,  гр. Две могили от 1992 г.  до 1996 г.;

община Русе

  • Антон Емилов Антонов, управител на "Чистота-Русе" ЕООД, гр. Русе от 1992 г. до 2008 г.;
  • Исмет Алиев Кючуков, управител на „Хранителни Стоки“ ЕООД, гр. Русе през 1998 г. ;
  • Лъчезар Костов Лачев, член на Съвета на директорите на „Сплендид“ АД, гр. Русе от 1998 г. до 1999 г.;
  • Радко Страхилов Радовски, член на Съвета на директорите на „Сплендид“ АД, гр. Русе от 1998 г.;
  • Светлозар Здравков Велчев, член на Съвет на директорите на „Сплендид“ АД, гр. Русе от 1998 г. до 2000 г.

Глобалната проверка на лицата на ръководни длъжности в общинските дружества в страната се извършва по азбучен ред на областите.