РЪКОПЛЯСКАЙТЕ, ДЕ

 
 
РЪКОПЛЯСКАЙТЕ, ДЕ
Ха честито да ни е, народе. Браво, браво... Как за какво? Не чухте ли, че почитаемото законодателно мнозинство, в непрестанните си старания да ни подобрява живота, ни снабди от вчера с По-главен от Главния прокурор. С По-Гешев от Гешев ни снабди, моля ви се!
Не ви пука? Стига, бе. За Венецианската комисия това щяло било да е голямо удовлетворение. Понеже тоя, По-главният прокурор щял да гони Главния прокурор да го хване, като извърши престъпление. Сега остава само Гешев да вземе да удуши една-две адвокатки или да гръмне някой съдия, да кажем, а По-Гешев да го пипне и да го даде на спецсъда. Представяте ли си каква справедливост ще ни налегне тогава! Какъв правов ред, какво чудесно правосъдие...мечта!
Тук пита нещо една госпожа: „Ами ако Гешев не удуши адвокатките, какво ще работи По-Гешев тогава? За какво ще му даваме 6000 лева заплата?“
Не се заяждайте, госпожо. С една нова поправка в закона може да се даде още едно правомощие на По-главния прокурор. Като например, да спира подвижните пясъци в Перловската река по чиято вина, както се съобщава, най-новото метро в София потъна и спря.
А? Звучи ли ви законодателно? Ръкопляскайте сега. Че който не ръкопляска, бере разни ядове.
 
Фейсбук