Само абсолютен невежа може да предложи едновременно образователен ценз за избиратели и промени в конституцията с референдуми...

Vessislava Tancheva

Само абсолютен невежа може да предложи едновременно образователен ценз за избиратели и промени в конституцията с референдуми...

И да се чуди после откъде му е дошло, когато останалите невежи в парламента одобрят референдумите, но отхвърлят задължителния образователен минимум за участие в тях.

Nazi-wannabe мисленето помага, но не е задължително. 

Фейсбук

колаж