Санкциите са сигнал, че проблем има в цялата политическа система и всички партии

Санкциите, които САЩ налагат, са сигнал, че проблем има в цялата политическа система и всички партии, а не само в отделни политически сили. САЩ поставят под въпрос изцяло начина, по който се управлява България. Интензивният корупционен процес у нас застрашава не само националния ни интерес, но и интересите на Атлантическата общност като цяло. ДПС в продължение на години бе структурен посредник на българската олигархия зад кулисите и публичните институции в страната.

 

Сигналът, който САЩ изпращат, е знак, който те изпращат в продължение на години. Интересите на Вашингтон в България не са особено широки и особено интензивни, но те са специфични и свързани със статута на нашата страна като член на НАТО и Атлантическата общност.

Като член на Алианса България има определени отговорности за общата сигурност на съюза. Фактът, че имаме два основни проблема, а именно почти енергиен монопол на Русия в България и изключително интензивен корупционен процес, който включва масирано и системно въздействие върху държавните и публичните институции от страна на задкулисни, олигархични, неотговорни от гледна точка на публичния ангажимент сили. Това са два проблема, които пряко се отнасят до атлантическата сигурност като цяло.

В продължение на много години САЩ поставяха по един или друг начин тези проблеми. Сега виждаме, че те ги поставят по един доста категоричен начин. Те ги поставят през призмата на конкретни санкции, които налагат срещу лица ангажирани в дейности, които са незаконни от гледна точка на самия български закон и застрашават интересите на общата ни сигурност в Атлантическия съюз, за които казвам по-горе.

В случая с Делян Пеевски имаме проблем със системна търговия за влияние и натиск върху държавните институции. Не случайно един от членовете на тези трима души, които бяха обявени, е ръководителят на ДАТО Илко Желязков. Той е осъществявал връзката между Пеевски и институциите, върху които е оказван натиска или е упражнявано системно влияние.

Присъствието на Васил Божков в групата от трима души е изключително ясна индикация за масирано застрашаване на интересите на националната сигурност на България и на Атлантическия съюз като цяло, във връзка с този тип дейности, които Божков упражнява от доста дълъг период от време и не точно дейностите, а начинът, по който го прави.

Последиците

Последствията върху българската политика ще бъда доста сериозни. На този етап е трудно да се предвиди какви ще бъдат конкретните последствия, но очевидно е, че тази позиция на американското правителство ще постави под въпрос изцяло начина, по който се управлява България. Ще поиска от самото българско общество ревизия на механизмите и инструментите, с които се управлява страната ни. Ще поиска отчет по какъв начин тя е управлявана в продължение на десетилетия, като се има предвид, че става предвид за дейности, които не са свързани с някакъв кратък период, а са свързани с много дълъг период от време, с дейности, изразяващи системни проблеми на националното управление, на управлението на българските институции – изпълнителна власт, правосъдие и т.н.

Политическите последствия ще бъдат свързани и със списъка на санкционираните лица, който е много ясен и конкретен. Не става въпрос за позиция на САЩ, която се отнася до определени течения в българската политика, а за позиция, която изразява отношение към структурните, дълбоките проблеми на българската политика и държавно управление като процес.

В конкретната политическа ситуация виждаме, че последствията свързани със санкциите срещу тези трима души ще бъдат последствия както спрямо отиващата си власт, така и спрямо опозицията, която се стреми да дойде на власт. В своята цялост в тази група има представители както на отиващата си власт, на процеси и на отклонения от закона, така и в лицето на Божков, санкции спрямо лице, което се представя за алтернатива.

От тази гледна точка сигналът, който се изпраща на българската държава и общество от САЩ е, че ние имаме проблеми във функционирането на нашата политическа система и на политически формации в целия спектър, а не само в рамките на една или друга негова част.

Факти и доказателства

За ДПС нещата ще се променят трудно. ДПС в продължение на много дълъг период от време е заела позиция на структурен посредник на българската олигархия зад кулисите и публичните институции в страната. Пеевски не е някакво изключение. Той е личност, която изразява тази структурна позиция на ДПС не само като политическа партия, а като цялостна конструкция, свързана с икономическите отношения, с етническите взаимоотношения в страната.

Позицията на ДПС, че очакват факти и доказателства от САЩ, а дотогава остават солидарни с Пеевски, не е изненадваща, а израз на слабост и уязвимост, тъй като чрез нея те се отклоняват от признаването на фактите свързани с въпроса, защо изобщо стана възможна политическа и обществена фигура като Пеевски. Той е нарицателно за определен тип поведение в българското общество.

Прокуратурата трябва да се сезира след тези сериозни обвинения за корупция, би било странно ако не се сезира. В единия от случаите, който е свързан с Васил Божков, тя не само се сезира, но повдигна обвинение. В случая с Пеевски и Илко Желязков очевидно е, че би била необходима прокурорска проверка. Ще очакваме реакция на прокуратурата. /БГНЕС

Огнян Минчев, политолог. Анализът е направен специално за БГНЕС.