Седем аргумента срещу преместването на държавни ведомства

Седем аргумента срещу преместването на държавни ведомстваИдеите за местене на централни ведомства извън София имат един голям позитив - управляващите ще могат да отидат във всички тези градове и да спечелят политически дивиденти, като кажат: Ние ви водим цели министерства или агенции. С това позитивите се изчерпват.

Има доста въпроси и рискове:

1. Това не е безплатно упражнение. Целият транспорт, ремонти и инвестиции вероятно ще отнемат стотици хиляди левове, а по-вероятно - милиони.

2. Администрацията съкращава ли се, или се увеличава? Ако много служители от София се преселят със семействата си в друг град, което е малко вероятно, тогава никакви работни места не създаваме в този град. Ако няма да се преселят, ще бъдат ли съкратени или преназначени в други администрации? Явно ще раздуваме щатовете отново.

3. Всяка подобна промяна ще означава половин до една година вакуум, когато няма да се работи, а предимно ще се преместваме и настаняваме.

4. Изобщо не съм сигурен, че за бизнеса от цялата страна е по-практично да пътува до други градове, за да получи административни услуги или да проведе срещи. Всички знаят, че над половината от седалищата на фирми са в столицата. Когато трябва да се среща с шефа на НАП, шефът на бургаската фирма “Лукойл България” трябва да пътува от София до Търново.

5. Имам опита да съм управлявал три министерства, всяко от които е било разположено в по две сгради, макар на пешеходно разстояние. Министърът и политическият кабинет са разположени почти само в едната сграда. Другата сграда се посещава много по-рядко, което означава слаба комуникация, занижен контрол и ниска ефективност. Сега зам.-министър ще е в друг град, което освен екзотично ми се вижда много феодално.

6.  Промяната би била позитивна за другите градове психологически. Но едва ли за важен център като Пловдив 40 места от дирекцията по туризма са от голямо значение. Много по-удачно би било правителството да хвърли подобни усилия и средства за развитие на туризма, производството, износа и тогава Пловдив може да получи много повече работни места.

7. За бизнеса би било много по-добре усилия и средства да се хвърлят за подобряване на административните услуги и електронното правителство, отколкото да променяме седалищата на властта.

Труд