След 10 години управление на ГЕРБ сме изостанали икономически далече от всички в ЕС

Мартин Димитров

 

Голямата картина след 10 години управление на ГЕРБ:
Сравнявам нетните годишни доходи в евро по страни според Евростат:
1/ България изостава с 33 % спрямо Румъния (сравнението е за един работещ без деца)
2/ България изостава със 120% спрямо Естония
3/ България изостава със 79% спрямо Чехия.
4/ България изостава със 147% спрямо Гърция, въпреки цялата криза, през която премина Гърция.
 
Фейсбук