Сметната палата хвана отново зам.-кмета на Бургас Красимир Стойчев в крачка

Сметната палата хвана 323 на високи постове за укрито имущество

Повечето не са декларирали пари и имоти на съпрузите си

Депутати, прокурори, министри, високопоставени държавни служители масово скрили участия във фирми, доходи и имоти, основно на съпрузите си. Това е резултатът от проверката на Сметната палата на декларациите на заемащите висши държавни длъжности за 2016 г.а, както и на встъпителните и финалните декларации, подадени от 1 януари 2016 г. до 13 септември 2016 г.

От проверените общо 14 261 души с годишни декларации/уведомления има 252 с несъответствия, а от тези с финални и встъпителни декларации (общо 743 души) 71 са с несъответствия.

Списъците ще бъдат дадени на НАП.

В списъка са Меглена Кунева и Ивайло Калфин, кметове, съдии, следователи, депутати, членове на политически формации и др. Ето част от тях:

Министри и служители в министерства

Бившият вицепремиер и социален министър Калфин е пропуснал да декларира ипотека в размер на 74 000 лв. върху свой апартамент с площ 113 кв.м. в  София.

Вицепремиерът в оставка и министър на образованието Меглена Кунева не е декларирала доходи на съпруга си от миналата година в размер на 12 649 лв.

Като зам. министър на здравеопазването Бойко Пенков не е обявил доходи за над 22 000 лева на съпругата си по договори за управление и контрол, вкл. с членовете на управителни и контролни органи на предприятия.

Бившата вече началничка на кабинета на спортното министерство Айлин Дахилова-Василева не е декларирала ипотека за 110 000 лв. върху имот от 608 кв.м. с двуетажна жилищна сграда в Белчин бани, Самоковско, както и доходи на съпруга си за 3893 лв.

Депутати и политици

Като член ръководния орган на партия "Движение 21" на Албина Анева-Томова не е декларирала доходи в размер на 24 620 лв. от друга стопанска дейност, както и че съпругът й  се е сдобил с гараж в Благоевград и вила в с. Бистрица, общ. Благоевград.

Като депутат Бойка Маринска (РБ) не е декларирала задължение на съпруга си към юридическо лице в размер на 102 010 лв.

Ексдепутатът от БСП Валери Жаблянов е пропуснал да спомене пред държавния одиторски орган, че жена му се е сдобила с апартамент в София от 67 кв.м.

В качеството си на депутат от АБВ Георги Кючуков е скрил доходи на съпругата си от друга стопанска дейност в размер на 15 067 лв. и доходи от други източници по чл. 35 от ЗДДФЛ в размер на 51 216 лв.

Георги Сафев от ПП "АБВ" е може би рекордьор по пропуски. В декларацията си е забравил да впише: дялове в медицински център "Перелик - Ендо" и стая за творческа дейност в Пловдив, част от поземлен имот в София, придобиване на земя чрез доброволна делба в с. Васил Левски (Карловско), две ниви в общ. Хисаря, както и че съпругата му притежава апартамент от 176 квадрата в Пловдив.

Весела Лечева, като член на ръководството на БСП, не е декларирала, че семейството й притежава дялове "ГАЛАКСИ БОУЛИНГ ВАРНА" ООД, София.

Красимира Радева-Делева от "АБВ" е пропуснала да декларира доходи за над 90 000 лева. 

Ангел Шопов от БСП не е декларирал притежавани дялове в транспортната компания "ДЖОЙС ГРУП" ООД, гр. Пазарджик.

Станислав Младенов от БСП не е обявил, че съпругата му е купила 959 кв.м земя в с. Скандалото, общ. Априлци.

 

Местна власт

Зам. кметът на Бургас Красимир Стойчев не е уведомил одиторите, че съпругата му е придобила дялове в новоучредено дружество "Поморие Инвестстрой" ООД, гр. Бургас.

Главният секретар на софийската областна управа Мая Цанова не е декларирала страничен доход от 2000 лева и че съпругът й е купил два поземлени имота с обща площ 2328 кв.м. в ботевградското с. Трудовец, които впоследстие са били отчуждени.

Кметът на Пирдоп Ангел Геров е пропурнал да уведоми Сметната палата за урегулиран поземлен имот от 472 кв.м. в с. Чавдар, общ. Чавдар. и че съпругата му е придобила дялове в три дружества - "ИНДСТРОЙ" ЕООД, "ХИМГАРД И СИЕ" ООД и "ГАЗТРЕЙД-ПИРДОП" ООД, гр. Пирдоп.

Кметът на община Долна баня Владимир Джамбазов не е обявил право на строеж за изграждане на басейн с площ от 142 кв.м. в Долна баня.

Кметицата на Драгоман Емилия Милушева не е декларирала данни, че съпругът й е получил чрез дарение урегулиран парцел от 460 кв.м. в гр. Драгоман.

Председателят на общинския съвет в Стралджа Живко Ангелов също е скрил няколко имота, които се водят на името на съпругата му - придобиване на 1/2 ид.ч. от апартамент от 90 кв.м. в Пловдив; дворно място с площ - 889 кв.м: друго дворно място - 1223,70 кв.м. с двуетажна къща и гараж в с. Хаджиево, общ. Пазарджик.

Кметът на Гурково Иван Иванов не е споменал, че съпругата му е придобила дялове в "НИКО 75" ЕООД и "НИКО 69" ЕООД, гр. Стара Загора.

Зам. областният управител на Сливен Камен Костов е скрил, че съпругата му е купила апартамент от 63 квадрата в града.

Заместник-кметът на Хасково Велин Балкански е пропуснал да посочи няколко имота в с. Глогино, общ. Баните - 1/2 ид.ч. от застроен и незастроен поземлен имот с площ 808 кв.м., вкл. втори етаж от жилищна сграда с площ от 111,60 кв.м. и 1/2 ид.ч. от селскостопанска сграда с площ от 58 кв.м. 

Кметът на Белово Костадин Варев не е посочил пред Сметната палата, че съпругата му има солидарно задължение по договор за заем в размер на 750 000 лв., в полза на юридическо лице, обезпечен с ипотека върху един гараж, един апартамент от 85 кв. м и 4 апартамента по 133-138 кв. м.

Кметицата на Златица Магдалена Иванова е пропуснала в декларацията с закупуването на урегулиран с площ 739 кв.м. в гр. Златица.

Зам. кметът на Трявна Мария Пенева не е декларирала данни, че съпругът й е придобил дялове в новоучредено дружество "МИНИМА ММ" ЕООД, гр. Трявна.

Замстник-кметът на варненския район "Аспарухово" Радослав Коев е забравил да впише в декларацията си, че със съпругата си са придобили право на строеж на: апартамент от 58 кв.м.; 1/10 ид.ч. от апартамент 80 кв.м. и по 1/5 ид.ч. от апартамент - 55,47 кв.м., офис - 25,92 кв.м, три гаражни клетки и паркомясто - 12,50 кв.м. във Варна.

 

Следователи, съдии и прокурори

Съдията от ВАС Мариника Чернева не е декларирала придобиване на урегулиран имот от 799 кв.м. в Банкя. 

Следователката от Бургас Антония Баева не е уведомила държавните одитори, че съпругът й е купил двор и етаж от къюа, както и три стопански сгради и гараж със склад в Сунгурларе.

Прокурорът от Казанлък Антония Енева-Спасова не е декларирала данни, че съпругът й купил апартамент от 52,350 кв.м. в Несебър.

Съдията от кюстендилския окръжен съд Ваня Богоева не е вписала над 30 000 лева приходи на съпруга си извън заеманата от него длъжност.

Следователят от НСлС Лъчезар Лазаров е пропуснал да впише, че съпругата му се е сдобила с нов апартамент от 67 кв. в София.

Съдията от Районния съд в Габрово Пламен Денев е "забравил" да декларира, че е придобил 10 ниви (общо 17 дка), 12 пасища (18,2 дка), овощна градина и ливада в габровското с. Мичковци.

Прокурорът от Тутракан Светослав Раев не е посочил в публичната си декларация доходи на съпругата си за над 76 000 лева. 

 

Други институции

Шефката на Изп. агенция "Медицински одит" Златица Петрова не е декларирала доходи от друга стопанска дейност в размер на 4798 лв., както и доходи на съпруга по договори за управление и контрол, вкл. с членовете на управителни и контролни органи на предприятия в размер на 15 872 лв.; доходи от трудови правоотношения извън тези за заеманата длъжност - над 21 000 лева и над 18 000 лева от друга стопанска дейност.

Шефът на Българската банка за развитие Илия Кирчев е пропуснал да отбележи в декларацията си над 50 000 лева семейни приходи, формирани от договори за управление и контрол на него и съпругата му.

Бившият председател на КЗК Петко Николов не е декларирал, че жена му притежава 1/2 ид.ч. от лозе с площ 14,993 дка край Несебър, както и вземане към юридическо лице за 170 974 лв.

"Под лупа" по http://offnews.bg/