Според премиера - Шут държавата му е просперираща, а крепостните му благоденстват.

Любо Кольовски

Разжалвах премиера. Той вече не е Boss. Остава си само прост премиер и вероятно ще е такъв до края на третия си, последен мандат. Но за да не наранявам крехката му психика и за да не посягам на скромната му личност, ще го произведа в ШУТ. Премиер - Шут звучи нелошо, нали?
Какво е шут? Шут е синоним на клоун, смешник, но се асоциира основно и предимно с европейското Средновековие.
БЕЛЕЖКА НА ЧИТАТЕЛЯ*: Шутове е имало и преди Средновековието. Видно е, че тази институция е продължила съществуването си до наши дни.

Шутовете се обличат с ярки цветове и причудливи шапки със звънци на тях. Шутът се е считал като своеобразен, символичен „близнак“ на царя. Той дори има свой скиптър.
БЕЛЕЖКА НА ЧИТАТЕЛЯ: При отсъствието на монарх в условията на републиканско държавно устройство и при условие, че цялата власт е концентрирана във фигурата на премиера, премиерът е и шут, макар и без причудливи шапки със звънци и облекло с ярки цветове.

Шутовете са с големи артистични дарби, но на тях се е гледало или като на недоразвити деца или като на психично болни, луди. Традицията на шутовете свършва, когато Чарлз I е свален от трона по време на гражданската война. Чарлз II не подновява традицията и тя изчезва по време на Просвещението и Реформацията.
БЕЛЕЖКА НА ЧИТАТЕЛЯ: След Просвещението и Реформацията, когато се учредяват демократичите и тоталитарните републики традицията на шутовете продължава, но се трансформира. Премиерите нямат официално назнаени шутове и изземват тяхната роля. Премиерът-самодържец сам кара джипа си, спира по трасето и свойски си говори с крепостното население. Тоя номер го е правил и цар Борис III. Той дори е шофирал и собствеия си влак, но по негово време не е имало електрокари.

Шутовете са едни от основните фигури в произведенията на Шекспир. Сред най-известните шутове в историята е Ян Лакоста (Пьотр Дорофеевич), придворен шут на първия руски император Петър Велики.
БЕЛЕЖКА НА ЧИТАТЕЛЯ: В наши времена премиерите-шутове също са описани в художествената и документалната литература и са обект на изследване и от киноматографията. Но те по-често са във вниманието на големите и влиятелни европейски и световни медии. Докато нашият премиер - Шут обикаля по Европа-та, прегръща и целува други премиери, също шутове като него, той им козирува, а световните медии разказват колко разбрицана е държавата му, колко е корумпирана и колко е бедна, въпреки че според премиера - Шут държавата му е просперираща, а крепостните му благоденстват.

*Дописката е създадена с любезното съдействие на Уикипедия и подлежи на продължение

Фейсбук