Средната заплата паднала с 26 лева от април до юни

Средната брутна заплата за страната е намаляла с 26 лева от април до юни, показват предварителните данни на Националния статистически институт.

През април тя е била 962 лева, а през юни - 936. Вероятно спадът се дължи на сериозното увеличение на сезонно наетите (с 50%), където възнагражденията не са високи.

Най-високите заплати през второто тримесечие на 2016 г. са в:

- „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” - 2 158 лева

- „Финансови и застрахователни дейности ” - 1 764 лева

- „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” - 1 647 лева.

Най-нископлатени са наетите в:

- „Хотелиерство и ресторантьорство” - 594 лева

- „Други дейности” - 671 лева

- „Административни и спомагателни дейности” - 725 лева.

Все пак средната заплата през второто тримесечие е по-висока с 2.6% спрямо възнаграждението през първите три месеца от годината. Най-голямо увеличение е регистрирано във „Финансови и застрахователни дейности” - със 7.6%, „Образование” - с 6.6%, и „Добивна промишленост”- с 5.5%.

На годишна база увеличението на заплатите е 7.6%. В обществения сектор тя нараства с 6.3%, а в частния сектор - с 8.1%. Най-голямо е повишението в „Операции с недвижими имоти” - с 10.9%, „Преработваща промишленост” - с 10.6%, и „Хуманно здравеопазване и социална работа” - с 9.5%.

Работещите у нас към края на юни са 2.36 млн. души, показват още предварителните данни на НСИ. Броят им се увеличава със 76 500 души или с 3.4% спрямо наетите в края на март. Увеличението спрямо юни 2015 г. е с 2% или 46.1 хил. души. На годишна база най-голямото увеличение на наетите е в преработващата промишленост (с 10.9%), а най-голямото намаление е в строителството - 8000 или 6.2%.

Най-голямото увеличение на наетите е при сезонните работници - в хотелиерството и ресторантьорството (с 50.1%). Следва селското, горското и рибното стопанство с 8.9%. Най-голямото намаление на наетите е в образованието - с 2.9%.

Най-големият дял от работещите е концентриран в преработващата промишленост и в търговията и ремонта на автомобили и мотоциклети - съответно 21.6 и 16.9%.

http://offnews.bg/