С „писмото“ на Петков: „Gemcorp“ с достъп до АЕЦ „Козлодуй“, „мариците“ и реакторите на Белене (ДОКУМЕНТ)

Правителството на Кирил Петков подписа меморандум с фирмата „Gemcorp“, или поне така беше представено пред обществото. От трибуната на Народното събрание премиерът дори заяви, че не ставало дума за меморандум, а за писмо. Днес от ГЕРБ-СДС представиха на медиите въпросния документ, който се оказва повече от любопитен.

От меморандума става ясно, че страната ни ще си сътрудничи с „Gemcorp“, а държавата ще съфинансира проекти за разширяване на производството на енергия, усъвършенстване на производството на ядрена енергия и хибридни системи, като обезсоляване, централно отопление, производство на водород и др. Няколко пъти в документа се споменава думата „споразумение“, а всички спорове по него ще се решават в Международната търговска камара от един арбитър, а мястото на арбитража ще е в Париж, Франция. Тук идва въпросът, ако това е просто едно „писмо“ както твърди Кирил Петков, защо е нужен арбитраж?

Зачитайки се в документа излизат и други пикантни неща, като например това, че „страните се споразумяват да проучат различни начини за разработване и партньорство за предоставяне на множество програми за енергиен преход и модернизация“. Това пък се обвързва с енергийната стратегия на България. Съвместно двете страни се споразумяват да разработват и съфинансират проекти между публичния и частния сектор, като включват Марица Изток, Интерконектора Гърция-България, включва се втечнения газ, проектът Softa Dishict Heating за подобрения и модернизация на системи, малки модулни реактори (SNIR) и хибридни системи за индустриално съвместно производство.

Важен акцент в споразумението е върху съгласуването на доставки на газ от САЩ, технологиите и правителствените приоритети за развитие на чиста енергия с тези на България. 

В „писмото“, наричано така от Кирил Петков, а всъщност споразумение, както е описано в документа има и клауза за поверителност, което рядко се прави, ако става дума за просто едно един фиктивен документ.

Зачитайки надолу става ясно, че чрез това споразумение правителството дава възможност на „Gemcorp“ и нейните присъдружни да имат достъп до площите, които биха могли да осигурят доставки на газ за България. Ще имат възможност да разработват различни опции по Инетрконектора Гърция-България, за увеличен вност на газ.

„Gemcorp“ ще има възможност да разработва търговски решения за „Топлофикация София“, което означава, че ще може да има пълен достъп до общинското предприятие и да прави подобрения или допълнения в системата му.  

Със споразумението се дава възможност на „Gemcorp“ да проучва възможностите за използване на малките модулни реактори в АЕЦ „Белене“ и блокове 5 и 6 на АЕЦ „Козлодуй“ при затварянето им. Тук е важно да отбележим, че става дума за обекти от национално значение и сигурност на страната.  

В споразумението има и отделна точка, която се обвързва с планиране на проект за внедряване на нисковъглеродни технологии в подкрепа на изпълнението на задълженията по Европейската зелена сделка и Българския план за възстановяване и устойчивост. Самият план все още не е напълно одобрен и не е влязъл в сила.

Продължавайки надолу става ясно, че „Gemcorp“ и присъдружните й ще правят оценка на това дали е възможно в Марица Изток да се развие хибриден вариант, като се пренасочат съществуващите запаси от лигнит за производство на синтетични и химически продукти с използване на ядрена енергия.

„Gemcorp“ ще може също така да разработва планове за управление на ядреното гориво на България. В това число ще има възможност да отправя препоръки за подобряване на експертизата и уменията на Българската агенция за ядрено регулиране. Така щяло да се гарантира безопасно и сигурно лицензиране и надзор за нови реакторни технологии в България.  

„Gemcorp“ ще се заеме също така с оценяване на човешкия капитал, обучения и програми, като така ще гарантира енергийния и инфраструктурния преход на България.

„Страните ще работят заедно за разработване на споразумения за работа в екип, стратегии за работа, работни планове, съвместни проучвания и/или резултати, за да демонстрират насърчаване на напредък и изпълнение на развитие в тези области от взаимен интерес с благоприятни и полезни споделени резултати“, е посочено като последна точка в споразумението.   С „писмото“ на Петков: „Gemcorp“ с достъп до АЕЦ „Козлодуй“, „мариците“ и реакторите на Белене (ДОКУМЕНТ) | Политика | Tribune.bg

 

Gemcorp-меморандумGemcorp-меморандум
Gemcorp-меморандумGemcorp-меморандум
Gemcorp-меморандумGemcorp-меморандум
Gemcorp-меморандумGemcorp-меморандум
Gemcorp-меморандумGemcorp-меморандум
Gemcorp-меморандумGemcorp-меморандум
Gemcorp-меморандумGemcorp-меморандум
Gemcorp-меморандумGemcorp-меморандум