Текста на един уникален документ и "НОТАТА НА СЪВЕТСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ОБЯВЯВЯНЕ ВОЙНА НА БЪЛГАРИЯ" на 5 септември 1944 г.!

 

Съветско-Български протокол за установяване на дипломатически отношения между България и СССР
  Пристъпвайки днес към обмен на телеграмите за установяване на регулярни дипломатически отношения ,Правителствата на СССР и  Царство България,(Королевста Болгарии в руския оригинал) ,желаейки да се уточни справедлив и практически регламент на отношенията и нормален обмен  между двете  страни,се договориха  за следните положения:
     1.Двете Високи Договарящи се Страни взаимно гарантират една на друга пълно и цялостно уважение на суверенитета на всяка една  от двете държави и въздържане от всяко пряко или косвено вмешателство във вътрешните работи на всяка от тях и конкретно от всяка агитация ,пропаганда и всякакъв вид агресия или тяхна подръжка.
        Те се задължават между впрочем да не създават и да не подържат или да разрешават пребиваване на своя територия организации,които  имат за цел  въоръжена борба против другата Договаряща се Страна,или опитващи се със силата на политически или социален режим или чрез подстрекателство към терористически актове ,подготвяйки такива актове против официалните представители,а също така организации,които си присвояват роля на правителство на другата държава ,или или на част от неговата територия.
        Те се задължават да не допускат   формирането както и допускането  на своя територия и транзит през своя територия  на въоръжени сили,оръжие,боеприпаси,военно снаряжение и всякакъв вид военни материали ,предназначени за тези организации.
    2.Напусналите едната или другата от двете държави,намиращи се зад граница в качеството на политически емигранти,не могат да влизат в състава на съответните представителства,дори ако са станали граждани на трета държава.
      Съставено в Истанбул ( Стамбул в руския вариант) в два екземпляра  на 23 юли 1934г.
   За Царското  Българско Правитеслство( в руския вариант е Кралство България)
      Специално упълномощен
                     Никола Антонов
       За Правителството на СССР
       Специално упълномощен
                              Яков Суриц
Царство България (наричана от комунистите "фашистка") възстановява дипломатическите отношения със СССР на 23 юли 1934 г., в Истанбул (забележете), които са прекъснати след ПСВ, през 1918 г. Дипломатическите отношения са въстановени с решение на Н. В. Цар Борис III (инициатора е националния предател Кимон Георгиев) след многократно вмешателство във вътрешните работи, спонсориране и ръководене на болшевишки революции, атентати, убийства, поддържане на огромна агентурна мрежа. 
В един "прекрасен момент", дипломатическите отношения са прекъснати от СССР и на Царство България е обявена война, с връчването на  "Нотата на Съветското правителство за обявяване война на България".
Какво може да се каже за най-циничния в света документ?
Това без съмнение е 
НОТАТА НА СЪВЕТСКОТО ПРАВИТЕЛСТВО ЗА ОБЯВЯВЯНЕ ВОЙНА НА БЪЛГАРИЯ.
   Това е оригиналното название на този документ.


Издаден е в следобедните часове на 05 септ 1944г. и е прочетен по Радио Москва незабавно.
Автор на Нотата е СНК( Съвет на Народния комисарият-Правителството).
    Текста е одобрен от Председателя на СНК, ГКО, Ставката на Главното командване и Върховен Главнокомандващ РККА Йосиф Сталин.
     Нека започнем с кратък анализ на текста.
1.Повече от три години България фактически помагаше на Германия във войната против Съветския Съюз.
   Налагат се логически въпроси:
-а кога точно е започнала да помага и с какво?
Ето някои от “помощите” на Българското правителство.
- неучастие и неподръжка на германските войски срещу Съветския Съюз
-непрекъсване на дипломатическите отношения със Съветския Съюз
-превозване на двете влакови композиции със съветски дипломати и представители на Съветския Съюз, които към датата на нападението срещу него са били на територията на Германия-около 1500 човека.
Транспортирането е станало за сметка на Българската държава от Ниш до Одрин , където хората са били посрещнати от съветски дипломати от Анкара и Истанбул. Те са изразили благодарност към персонала на композициите и Българското правителство. 
-издръжката на съветското посолство в София и консулството във Варна става също за сметка на българското правителство.Това са всички необходими неща за служителите и техните семейства-електричество, облекло, храна, (дори тоалетна хартия и други тоалетни консумативи), автомобилния парк и други материали- както за самото посолство, така и за близо 40-те персонални жилища на съветските граждани. Плюс подръжка, техническо обслужване, гориво-смазочни материали и др.
-охраната на сградите и дипломатите  също е била под протекцията на държавата.
Пътуването на служителите до Турция и от турската граница до София е ставало с български автомобили и охрана.
-движението на дипломатите и служителите е ставало почти без ограничения
-дейността на посланика и другите дипломати не е ограничавана и те са провеждали своите служебни задължения според техните планове-срещи, коктейли, празници и др. 
Който има още посробности за “помощта на България към Германия”, нека да го сподели. 
2. “Съветското правителство се съобразяваше че такава малка страна като България не е в състояние да се съпротивлява на  могъщите въоръжени сили на Германия...”
Напълно вярно, но не съвсем.
България не се е съпротивлявала на Германия,нито е имала желание за съпротива поради факта, че тя не е заплашвала България.
4.”Съветското правителство търпеше това положение”.
Защо е нужно да търпи това положение??? То, това положение не е било с антисъветска насоченост. Все едно Българското или друго правителство да “търпи” положението, когато Съветския Съюз и Германия, като съюзници започнаха войната пре септ. 1939г.
4.”Съветското правителство търпеше и това, когато българските управляващи кръгове
помогнаха на немците да се евакуират от Крим....”
Ами то, нашето правителство е щяло да помогне и на други държави да се евакуират, включително и на съветски войски ако е било нужно.
5. Следва текст, който е напълно обективен , показващ започналото отстъпление на Германия и на двата фронта, както и прекратяване на участието на Италия, Финландия и Румъния в Германо-Съветската Война....
Но какво казва съветското правителство????
Следва твърдение което си е просто умопомрачение:
   “При този обрат на събитията, можеше да се очаква че България ще се реши 
да използва благоприятния момент и след Румъния и Финландия ще се откаже от прогерманската политика, ще скъса с Германия и ще се присъедини към антихитлеристката коалиция на демократическите страни.
Това е цинизъм от най-високо ниво.
България е неутрална и невоюваща държава и не е поемала никакви военни задължения към Германия и Пакта, водила е про-германска политика единствено във връзка с нейните интереси, но е водила и про-съветска политика.
И по какви мотиви Съветския Съюз очаквал България да се присъедини към военна коалиция, каквато не е съществувала?
И най-циничното, Съветкото правителство определя Съветския Съюз за “демократична страна”.... 
6.”Съветското правителство не може да определи тази политика на България освен като фактическо водене на война в лагера на Германия против Съветския Съюз-политика, която е прозрачна днес, въпреки коренното влошаване на военната обстановка на Германия и въпреки факта, че България има сега пълна възможност, без да се страхува от Германия, да скъса с нея и по този начин да спаси страната от гибел”
-е как СНК е сметнало че Царство България води война през тези три години, след като подържа ненарушими дипломатическите си отношения с България. Българския посланик Иван Стаменов има десетки срещи с Молотов и неговоте заместници... Как така стават тези неща?
- какво се вижда днес? Ами само девет дни преди Нотата, Царство България обявява за пореден и последен път “пълен неутралитет” към Германо-Съветската Война.
СНК не споменава тази декларация на МС, нито отказа на СНК да признае този статус от 30.08.1944 г.
Отдолу: "Нотата на Съветското правителство за обявяване война на България" от сайта desebg.com

Фейсбук