Тодор Живков се завръща в училищата ни

Evgeni Todorov

Документът, приложен по-долу, получих по пощата. Изпрати ми го майка на пловдивски седмокласник. Не знам в програмата по кой предмет е бил включен. Силно се надявам това да не е истина, но едва ли.

И така – занимават седмокласници с един филм, който е замислен, платен и реализиран като ПОДАРЪК за другаря Живков по случай неговата 60 годинина. Тоест, става дума за откровен пропаганден филм. Като такъв той може да бъде предмет на специален интерес – редом с „50” на Андрей Михалков, посветен на Путин, примерно. Или нещо подобно от Лени Рифенщал.

Ако не се лъжа, през 1981 година водеха учениците да го гледат под строй. Сега историята се повтаря. Остава в училищните стаи отново да се сложат портрети на Живков.

Първият въпрос е – кой е избрал именно този забравен филм и е решил да стане част от българското образование? Имаме стотици талантливи български документални филми, които ни показват далеч по-честно управлението на Живков. Самият режисьор Христо Ковачев също има несравнимо по-ценни творби – да си спомним „Строители”, „Дамян”, да не говорим за забранените или полузбранени „Операция Т.УК” и „Гларуси”.

За неговата личност и творчество – обаче нито дума.

Самият Ковачев приживе признава, че във филма има фалшификации, които учениците сега приемат като стопроцентова истина. Но това не е предмет на анализа. Учениците очевидно се подтикват да си съставят една позитивна картина на управлението на Тодор Живков. Да приемат филма като отражение на действителността. А можеше да има поне още един въпрос – какво във филма е скрито? Например – концлагерите по живково време, фалшификациите на българската история с цел героизирането на Живков, установяването на недемократична тоталитарна система и т.н.

Та отново си мисля, кой е решил да занимава 15-16 години деца с пропаганден филм за Тодор Живков? Дали целта не е да се укрепи в новото поколение култ към „хората от народа” и да се създаде около тях ново „булшинство” – виж последния ред.

Поместваме с незначителни съкращения:

Работен лист: Анализ на филм/ клип

Стъпка 1: преди да бъде пуснат филма/ клипа:

А
Заглавие: Човек от народа – Тодор Живков 1981г. ________________________________________________
Работен лист анализ на филм
Източник: ________________________________________________

Б Какво мислите, че ще гледате в този филм/ клип? Напишете три идеи относно това, което очаквате да видите във филма на база на заглавието му.
Идеи Личности

 1. Управлението на Тодор Живков
 2. Времето на Социализма
 3. Личността на Тодор Живков и
  отношението му към народа.
 4. Тодор Живков
 5. Представители на тогавашната власт
 6. Обикновени хора от народа

В Обърнете внимание как камерата; осветлението; музиката, повествованието и/или монтажа влияят върху атмосферата на филма. Какво настроение носи филма?
Носи добро, приповдигнато настроение. Всички, които разказват за Тодор Живков говорят с обнадеждаващ патос и възхищение за неговите качества като личност и политик. Музиката е бодра, зареждаща с вярата за утрешния ден.

Стъпка 3: след като изгледате филма:
А Отбележете кои ваши предположения във връзка с идеите и личностите, които вписахте преди да гледате филма се потвърдиха?
Годините на управлението на Тодор Живков в епохата на Социализма в България.
Личността на Тодор Живков и отношението му към народа.

Б Какво е основното послание на филма?
Признанието за качествата на Тодор Живков, преди всичко като държавник и политик и личните му заслуги за изграждането на една развита в икономически и духовен аспект държава – Народна Република България.

В Доколко е ефективен филмът в предаването на посланието си? Кои са неговите силни и слаби страни като изразно средство?
Като цяло филмът в мен създава положителна нагласа за онази историческа епоха с постиженията във всички сфери на живота в България. Посланието трябва да предизвика уважение и да бъде оценено по достойнство ролята на Тодор Живков като държавен глава за изграждането на България по това време.
Силни страни: разказите на обикновени хора – съвременници; въздействащата музика; маниерите на поведение на самия Тодор Живков пред камерите.
Слаби страни: би трябвало да има малко повече динамика в действието. МОгат да се добавят имената на хората, които говорят за Живков и какви са били те.

Г Според вас каква реакция от страна на публиката са опитали да провокират създателите на филма?
За тогаващната публика – съвременник на Тодор Живков и онази епоха и събития, реакцията е почти еднозначна – реакция на одобрение, признателност, преди всичко положителна нагласа, уважение. Има и известан доза култ към личността.

Д Филмът провокира здравия разум или търси емоционалната реакция у зрителя? Как ви кара да се чувствате?
Към тогавашната аудитория цели да въздейства на сетивата. Те са го оценявали с разума и по достойнство, защото това са били градивни години, в които те са живели и участвали активно в създаването на тогавашна Народна Република България.
От емоциална страна съм с позитовна реакция, макар на места да имах нужда от допълнителни обяснения. Не разбирах фактологията, липсваха ми ефекти на съвременното кино. Далечно и различно от времето, в което съм родена и живея.

Е Отбележете два факта във връзка с епохата, представена във филма, които запомнихте благодарение на лентата.

 1. България тогава е била много добре развита икономически във всички отрасли: промишленост, селско стопанство, култура, образование, здравеопазване.
 2. Страна с международно присъствие и значение. Космическа страна – Георги Иванов. Притегатлен център за децата и младежта от цял свят. България популяризирала широко културата, традициите и хилядолетната си история в света- приносът е на Людмила Живкова.

Ж На кой въпрос кинематографът не успява да даде отговор чрез филма си?
Не разбирам този въпрос. Не разбирам и разминаването в това, което показват във филма и това, което ние сме учили за спасяването на българските евреи. Учихме, че изключителен принос в тяхното спасение има БЪлгарската православна църква, българското правителство и под председателя на Народното събрание – димитър Пешев.

З Каква информация научихте от филма, която не бихте могли да получите от писмен източник?

 • Малко известни факти за детските и младежките му години
 • Живков е бил непосредствен и е умеел да общува с хората. С чувство за хумор и същевременно гъвкав и политик.
 • Притежавал е обикновени човешки качества, но и умения на политик. Бил е уважаван от булшенството от съвременниците си.