Турция издиша, тегли още $8 млрд. заем

Турция вероятно ще продаде дълг от $8 млрд. – знак, че правителството се подготвя за увеличаване на заемите заради разширяващия се бюджетен дефицит, пише Bloomberg.

Правителството увеличи разходите си, за да постигне растеж, а политиците заявиха, че е възможно да не успеят да достигнат целта си за бюджетен дефицит от 1,7% тази година, като разликата най-вероятно ще бъде 1 процентен пункт.

Правителството вече продаде $6,25 млрд. дълг в чуждестранна валута през 2017, което надвишава годишната цел на страната. В същото време анализатори сигнализират, че според плановете за вътрешни заеми през юли продажбата на дългове в лири ще надхвърли обратното изкупуване тази година за първи път от 2009 насам.

Засега фискалното отклонение не е достатъчно голямо, за да предизвика сътресения на облигационния пазар, на който се наблюдава скок на външното търсене. Това се случи, след като усилията на централната банка за спиране на спада на лирата предизвикаха повишение на валутата, с което бе постигната доходност от над 11%. 

Съотношението на държавния дълг към БВП е около 30% в края на 2016, което е половината от нивото му само преди десетилетие и е благоприятно в сравнение с повечето нововъзникващи пазари.

„Изборът на точно този момент не е толкова лош“, заяви Дмитрий Баринов, мениджър на Money Union Union Privatfonds GmbH във Франкфурт, позовавайки се на спокойствието на пазарите и намаляването на цената на суаповете за неизпълнение.

По-рано този месец бе емитиран дълг в доларово изражение с падеж през май 2047 при лихва от 5,75%.

Цената на 5-годишните CDS на Турция е под 200 базисни пункта, достигайки най-ниско равнище от последните две години насам. 

http://www.bloombergtv.bg