Цветан Цветанов бил подчинен на Андрей Иванов

Шефът на Столичния общински съвет Андрей Иванов, който е един от най-силните хора в ГЕРБ, навремето е бил началник на днешния министър Цветан Цветанов.

Двамата се засичат в управление "Информационни технологии и автоматизация на управлението". Така се е наричал изчислителният център на Държавна сигурност.

"Намираше се в Лозенец, в съседство с резиденцията" - припомнят си пред "Галерия" бивши служители в центъра.

В онези години Андрей Иванов е първият програмист, назначен на щат в Софийското ДС градско управление на МВР. В изчислителния център на ДС пристига със сериозна професионална биография.

По същото време Цветан Цветанов токущо се е уволнил от военна служба.

Неговият баща е шофьор във вътрешното министерство. Той е имал контакти и във въпросния изчислителен център, обясняват бивши кадри на МВР. Те си припомнят, че през 1987 г. бащата на Цветанов се примолил на тогавашния шеф на изчислителния център Слави Владов, който е вече покойник, да вземе на работа младия Цецо. Той е назначен в изчислителния център като технически сътрудник, защото нямал никакво образование. Записал се да учи задочно във Висшия институт по физкултура и спорт. От 1992 г. до 1996 г. Андрей Иванов е назначен от Богомил Бонев за началник на изчислителния център, а Цветан Цветанов продължава да работи там, а не

по физкултурната си специалност.

„Той беше подчинен на Андрей Иванов - припомнят си техни бивши колеги. - Оттогава датира тяхното забележително приятелство, което издигна Иванов до висините на Столичния общински съвет“.

След 1996 г. Андрей Иванов е освободен от изчислителния център. При напускането му се заговаря, че бил благосклонен към една от фирмите, доставчици на изчислителния център, факт е, че в онези години институтът в МВР работи активно с един от световните лидери в бранша. Плъзва мълва, че покрай закупуването на компютрите, периферните устройства и другата апаратура били давани огромни комисиони от виенския клон

на известна компания.

Дали това е вярно, остава загадка. По същото време Андрей Иванов е махнат от благата служба. През следващите няколко години е зам.-шеф на НС „Полиция“. След 2000 г. Андрей Иванов става консултант в сферата на частния бизнес. Започва да се движи с тежка охрана. Когато ГЕРБ взема властта, Андрей Иванов се изстрелва директно в креслото на общински шеф.

Марина ИВАНОВА

в. „Галерия“