Цветан Цветанов да говори днес за честност на изборите е флагрантна наглост.

Методи Лалов

Цветан Цветанов е един от създателите на котерията ГЕРБ, емблема на уродливия изборен процес у нас, един от главните виновници за институционалния разпад в държавата и в частност на съда. Да говори днес за честност на изборите е флагрантна наглост.
Цветан Цветанов заслужава да получи от българските граждани единствено презрение. От държавата заслужава обективно, всестранно и пълно разследване, но от истинска прокуратура, а не от тази на Цацаров и Гешев, както и справедлив съдебен процес, но от независим, компетентен и справедлив съд, а не от този на Магдалинчев, Кояджиков, Колев, Ушев и сие.
 
Фейсбук