Църквата ''Св. Кирил и Методий'' в София с нейното българско и исторически справедливо име

Янко Гочевъ

Църквата ''Св. Кирил и Методий'' в София.
Българска цветна картичка с датировка 1916-1920г., когато църквата е носела името на Светите братя Кирил и Методий, т. е. с нейното българско и исторически справедливо име, а не с чуждото натрапено антибългарско име на неправославния вражески руски ''светец'' княз Александър Невски.
 
Фейсбук
 
Коментар "Под лупа" : В хода на Първата Световна война България и Русия застават в протовоположни блокове. След като руската флота бомбардира гр. Варна на 14 октомври 1915 г., правителството на Васил Радославов, русофобско (забележете каква "безпристрастност" и то в историята -б.ред. ПЛ ) по външнополитическа ориентация, взема решение за преименуването на храм-паметника в „Св. св. Кирил и Методий“. Постановлението на Министерски съвет от 19 октомври 1915 г. е внесено през февруари 1916 г. за одобрение в Народното събрание. След възражения от страна на опозиционните партии и бурен дебат парламентът одобрява решението на правителство с гласовете на проправителственото мнозинство (4 март 1916 г.). Твърди се, че дори русофилът Иван Вазов приветства преименуването[4].- https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%B...(%D0%A1%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F)