Черен календар на комунизма - 19 март

19 МАРТ 1951 г. – Постановление на ЦК на БКП осъжда насилията при кооперирането в Кулска околия и в с. Ябланица, станали причина за бунтове там в началото на същия месец. Селските и женски бунтове за възвръщане на добитъка и инвентара в Кулско и Видинско са първите по рода си в страните от Източния блок и предхождат работническите бунтове в Източен Берлин през 1953 г. След партийното постановление,  в края на март последва масово напускане на ТКЗС, демонстрации срещу кооперирането и възвръщане на добитъка и инвентара в с. Грамада, Кулско. Властта се разправя с протестиращите селяни, като арестува 59 души, част от тях са изпратени в лагер. Десетки семейства са изселени в други райони на страната.

19 МАРТ 1989 г. – Двама от основателите на Независимия профсъюз "Подкрепа" –  Димитър и Диана Бояджиеви, са експулсирани от България.

https://desebg.com/2011-01-17-14-11-51/63-2011-01-30-19-35-39