Човешката глупост е безгранична : ПГ на ГЕРБ пише законопроекти

Tsvetozar Tomov

Вчера имах възможност да кажа по Дарик Радио, че проектът на депутатите от ГЕРБ за въвеждане на мажоритарна избирателна система би следвало да се справи и с проблема за районирането на страната на едномандатни избирателни райони и да се усъмня, че тази партия е в състояние да се справи с този нелек проблем. Затова днес с любопитство разгледах проекта им. Е, трябва да призная, че са се справили твърде елегантно - възложили са тази работа на ЦИК със следния текст на чл. 247, ал. 1 т.1: ЦИК "определя броя на едномандатните изборни райони, като се спазва изискването, че в един едномандатен район не може да има секции от различни общини".
Така горката ЦИК ще трябва да измисли как да набута 265 общини в 234 района (толкова са тези в страната по проекта), като спази горепосоченото изискване.
Да добавя и това, че предишната парламентарна група на ГЕРБ в 44 НС също беше предложила един проект за смесена система при избори за ВНС със същото изискване - в тогавашните 200 едномандатни района да няма секции от различни общини. И също в ЦИК да си блъскат главите как да стане това. В този смисъл двукратното настъпване на мотиката изглежда обичайна практика за тези парламентаристи.
За изчерпателност да спомена и второто изискване, което само по себе си е разумно - броят на избирателите в тези райони да е приблизително еднакъв. Тук мъничкият проблем е в това, че броят на избирателите, например, в община София и община Антон, е приблизително еднакъв само в един много изтънчен смисъл на тази думичка.
В България са излизали много вестници, един от които е вестник "Жаба". За него не се помни почти нищо, но аз си спомням как историкът на българската журналистика проф. Георги Боршуков все пак успяваше да го характеризира. Вестник "Жаба", обясняваше проф. Боршуков, е съществувал само за да докаже, че човешката глупост е безгранична. Като се замисля защо, по дяволите, парламентарната група на ГЕРБ пише законопроекти, се сещам за този отдавнашен епизод.
 
Фейсбук
 
колаж: Колажи и карикатури