2 МИР ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 17:00 ЧАСА

 

ИЗБИРАТЕЛНА АКТИВНОСТ КЪМ 17:00 ЧАСА

 

ОБЛАСТ БУРГАС -  ИНФОРМАЦИЯ В 17.00 ЧАСА
Община Брой избиратели в основен изб. списък Брой избиратели в допълнителен изб. списък Брой избиратели Брой  гласували  %        гласували
Айтос 27784   27 784 10 300 37,07
Бургас 182954 1 978 184 932 72 726 39,33
Камено 9840 38 9 878 3 783 38,30
Карнобат 21305   21 305 8 344 39,16
Малко Търново 2584   2 584 1 160 44,89
Несебър 19903 140 20 043 8 677 43,29
Поморие 23 025   23 025 9 918 43,07
Приморско 5352   5 352 2 865 53,53
Руен 28496 103 28 599 14 109 49,33
Созопол 10770 62 10 832 5 286 48,80
Средец 11236   11 236 4 696 41,79
Сунгурларе 10413   10 413 4 265 40,96
Царево 7476 39 7 515 4 083 54,33
Общо 361138 2 360 363 498 150 212 41,32

 

Най-висока активност е регистрирана към17.00 часа в Царево - 54,33 %. Следват Приморско - 53,53 %, Руен - 49,33 %, Созопол - 48,80 %. В Бургас избирателната активност е 39,93 % , а общата активност в района е 41,32 %.

"Под лупа"