30% от българите очакват 2019 г. да е по-лоша от 2018, а 22% - по-добра

България показва по-малко оптимизъм от средното за ЕС

В края на 2018 г. 22% от българите очакват 2019 г. да е по-добра от 2018 г., 30% - по-лоша, а 31% - същата. 17% не могат да отговорят.

Това показват данните от ежегодния изследователски проект „В края на годината“ на световната асоциация „Галъп интернешънъл“ (която няма нищо общо с Gallup и Gallup Poll). Изследването е проведено в 50 страни по целия свят.

Нетната стойност на оптимизма в България (дялове на оптимисти за 2019 г. минус дялове на песимисти за 2019 г.) е -8. През миналата година тази оценка е +3. Това показва известен спад на общия оптимизъм, констатират от „Галъп интернешънъл“.

Данните на асоциацията сочат, че България е по-песимистична на фона на източната част на ЕС, като например Румъния показва много по-сериозен оптимизъм (нетна стойност +21). България показва по-малко оптимизъм от средното и за ЕС като цяло. Според нетните оценки, на Балканите най-оптимистично са настроени албанските общности, а на другия полюс са Турция и Босна и Херцеговина.

15% у нас очакват идващата година да е по-мирна за света от отиващата си, 28% са на обратното мнение, а 38% очакват да е същата. 19% се затрудняват да отговорят. Нетната стойност е -13. С тази нетна стойност страната ни е близо до средните стойности за света.

 

Данните за света

 

"Очакванията за по-добро непосредствено бъдеще се увеличават за мнозинството от интервюираните в Африка (обикновено оптимистичен регион, въпреки условията на живот), в Индия, в европейските страни извън ЕС, в САЩ и в Латинска Америка. От друга страна, виждаме песимизъм за предстоящата година в Близкия изток, в Русия и до голяма степен в Западна Европа.

Традиционно, оптимизмът за новата година преобладава в повечето държави по света. Тази година изключение правят Турция, Сърбия, Обединеното кралство, Полша, Чехия, Русия, Босна и Херцеговина, България, Хонконг, Франция, Италия, Ливан, Йордания и Южна Корея" - твърдят от „Галъп интернешънъл“.

28% от всички респонденти по света, участвали в проучването, очакват 2019 г. да бъде по-мирна, 34% смятат, че ще бъде по-проблемна.

"В продължение на десетилетия глобалното изследване „В края на годината“ отчита парадокс: хората, живеещи в по-богати страни, са настроени по-песимистично към предстоящата година. И обратното. Изглежда, че страхът от загуба на това, което имаш, е по-голям от страха да нямаш", коментира Кънчо Стойчев, президент на световната асоциация „Галъп интернешънъл“.

Европейският съюз е все по-песимистичен и няма нужда да се обяснява защо. Същото е с Русия, докато оптимизмът за следващата година в САЩ е най-високият за последното десетилетие. Ефективността на американската икономика е възможното ключово обяснение тук, твърди Стойчев.

Размер на извадката и работа на терен

Общо 48 745 души са интервюирани в световен мащаб. Във всяка страна е реализирана представителна извадка от около 1000 мъже и жени: лице в лице (27 страни; 28063 души), по телефон (7 страни; 5922 души) или онлайн (16 страни; 14760 души).

Теренната работа в различните страни е проведена от октомври 2018 г. до декември 2018 г.

Статистическата грешка в изследването е в диапазон +/-3-5% при доверителен интервал - 95%.

https://offnews.bg/obshtestvo/30-ot-balgarite-ochakvat-2019-g-da-e-po-lo...