78% от българите настояват парите от ЕС да бъдат обвързани със зачитането на правовата държава

78% от българите са на мнение, че ЕС трябва да предоставя средства на държавите членки само при условие, че националното правителство прилага принципите на правовата държава и демокрацията. 

Това показва ново анкетно проучване, поръчано от Европейския парламент и проведено между 25 септември и 7 октомври 2020 г.

54% от европейците смятат, че ЕС трябва да разполага с повече финансови средства, за да може да преодолее последиците от пандемията от коронавируса. В 20 държави членки мнозинството от респондентите са съгласни с това твърдение, в 14 държави членки абсолютно мнозинство от респондентите подкрепят по-голям бюджет на ЕС.

Запитани относно областите на политиката, в които този увеличен бюджет на ЕС следва да бъде изразходван, повече от половината от респондентите в ЕС (54%) заявяват, че общественото здраве следва да бъде основен приоритет, следвано от икономическото възстановяване и новите възможности за предприятията (42%), изменението на климата и опазването на околната среда (37%) и заетостта и социалните въпроси (35%).

53% от участвалите в проучването българи заявяват, че кризата от COVID-19 вече е оказала въздействие върху техните лични доходи, а 26% очакват такова въздействие в бъдеще. Само 15% от българите очакват ситуацията с COVID -19 да не окаже въздействие върху техните лични доходи.

От началото на пандемията Европейският парламент поръча три специални проучвания на европейското обществено мнение по време на COVID-19. Последното проучване е проведено онлайн (и по телефона в Малта) от "Кантар" между 25 септември и 7 октомври 2020 г. сред 24 812 респонденти във всички 27 държави членки на ЕС. Проучването е ограничено до лица на възраст между 16 и 64 години (16—54 години в България, Чехия, Хърватия, Гърция, Унгария, Полша, Португалия, Румъния, Словения и Словакия)

https://offnews.bg/obshtestvo/78-ot-balgarite-nastoiavat-parite-ot-es-da...