80% от чуждите инвестиции у нас са фирмени заеми

Задграничните купувачи на имоти са вложили по-малко от 10 млн. лева за десет месеца

МИЛА КИСЬОВА

Голямото изоставане в привличането на чужди инвестиции през тази година започва да се наваксва, но ръстът идва основно от поемането на дълг от българските предприятия. Това показват данните на БНБ към 1 ноември. Според тях чуждите инвестиции в българската икономика през първите десет месеца на годината са 855.5 млн. евро. Това е със 7%, или с 57.3 млн. евро, по-малко в сравнение със същия период на миналата година. В средата на годината сривът беше повече от 50%.

Остава обаче в сила тенденцията основните капиталовложения от чужбина да пристигат у нас под формата на заеми, отпуснати на български предприятия от техните компании майки,базирани в други държави. А това са средства, които рано или късно трябва да се връщат и в повечето случаи са показател за краткосрочни интереси. За първите десет месеца на годината размерът на този тип инвестиции е 678 млн. евро, което е 80% от всички привлечени капитали отвън. Наред с това чуждите инвеститори все по-често усвояват печалбата от българските си подразделения и прибират дивиденти - от началото на годината до 31 октомври реинвестираната печалба е едва 28 млн. евро. 

В същото време данните за инвестициите в дялов капитал показват, че дългосрочните интереси към България от страна на задграничния бизнес намаляват. За десетте месеца чужди фирми са вложили в акции и дялове на наши предприятия само 149.6 млн. евро при 589.1 млн. евро година по-рано. 

Най-много вложения в българската икономика идват от Холандия - 728.6 млн. евро, основно под формата на заеми. Холандия традиционно държи първото място като инвеститор, но причината е в либералния й данъчен режим, заради който компании от различни страни се регистрират там. На второ място се нарежда Швейцария - със 125.6 млн. евро също основно дългови инструменти, следвана от Германия със 26.2 млн. евро. 

В същото време през първите десет месеца на годината Австрия и Белгия са изтеглили от България почти 100 млн. евро. 

Продължава сривът на вложенията на чужденци в недвижими имоти у нас. За първите десет месеца в страната ни са влезли скромните 9.7 млн. евро от купувачи на имоти при 60.4 млн. година преди това. Руснаците продължават да са с най-голям дял - 52%, следвани от германците - 11.7%, и украинците - 11.3%. 

В същото време все повече български инвеститори настъпват зад граница. По предварителни данни преките инвестиции в чужбина за януари - октомври 2017 г. нарастват с 255.2 млн. евро, при увеличение със 196.7 млн. евро година преди това.

http://www.segabg.com/article.php?id=886237