Alternativata 20 06 Rosen Milenov

За различните гледни точки към събитията, които клатят политическата сцена у нас. В "Алтернативата" за анализ и интерпретация е бившият служител на ДАНС- Росен Миленов.

Alternativata 20 06 Rosen Milenov