Москва дала на българските комунисти 3 млрд. долара за тероризъм