адекватна миграционна политика

На България й трябва нова, адекватна миграционна политика

През последните няколко години у нас и в Европа миграционният натиск все по-често се определя като най-голямото предизвикателство пред сигурността и бъдещето на страната ни и ЕС като цяло. Като външна европейска граница, съвсем логичен е интересът на редица наши и чужди анализатори към българската позиция по този наистина важен въпрос. За съжаление констатацията не е обнадеждаваща.

 

Subscribe to RSS - адекватна миграционна политика