апартамент в Белгия

За някои факти около апартамента с гараж на г-жа Иванова в Брюксел

Писано е по тази тема, но е добре да се прегледат  писанията и фактите, за да няма шменти-капели по време на предстоящата предизборна камрания ...

Subscribe to RSS - апартамент в Белгия