Джордж Кенън

Алтернативи и Анализи: 75 години от „дългата“ шифрограма на Джордж Кенън, която оформи политиката на Запада към Русия

Джордж Кенън е едно от най-известните имена в американската дипломация, с авторитет, който преминава пред различни администрации. Той е един от шестимата „мъдреците“ които се използват от Държавния департамент и външнополитически съветници от Трумън до Линдън Джонсън. Те не само поставят основите на политиката на сдържане на Съветския съюз, но и обосновават нуждата от НАТО, Световната Банка, Международния Валутен Фонд и други международни институции.

Subscribe to RSS - Джордж Кенън