Димитър Бочев

Предвидимост и непредвидимост

ПО КАМЕНИСТИЯ ПЪТ ОТ ХОМО КЪМ САПИЕНС

Димитър Бочев

Умувайки върху ролята на фактора случайност в целокупния исторически процес, преди две-три седмици обещах на читателя да поразсъждавам върху мястото на тази често недооценявана роля и в близкото ни национално минало. Минало, което онагледява подобаващо и нейната цена, и нейната недооцененост.

Толерантността също е риск

Кръстосващите по улиците на Париж и Брюксел въоръжени до зъби полицейски и армейски патрули демонстрират по-скоро безсилие, отколкото сила; всяват повече страх, отколкото сигурност

Димитър Бочев

Subscribe to RSS - Димитър Бочев