дълг

Плашещ ли е държавният дълг на България и защо се спекулира с този въпрос

Според https://commodity.com/data/bulgaria/debt-clock/ положението с държавния дълг към днешна дата - 24 октовмри 2022 г. е следното :

 

Ето и подробностите :

България пое нов дълг за 180 млн. лева срещу висока лихва

Държавата пое нов дълг от 180,55 млн. лв. при среднопретеглена годишна доходност в размер на 5,65 %.

Министерството на финансите преотвори емисия държавни ценни книжа (ДЦК) с оригинален матуритет от 5,5-години, деноминирана в лева, с падеж 28.03.2028 година.

Tags:

Дефолт: За първи път от век Русия не изплати своя държавен дълг в чуждестранна валута

За първи път от 1918 г. насам Русия не изплати своя държавен дълг в чуждестранна валута, съобщава Bloomberg. 

Месеци наред Русия се колебаеше на ръба на дефолта, днес е кулминацията на финансовата битка, която САЩ и други държави водят срещу Кремъл заради нахлуването в Украйна.

Гратисният период за пропуснати плащания по облигации в размер на около 100 млн. долара, блокирани поради широкообхватните санкции, приключи снощи. 

Държавният дълг надхвърли 25% от БВП през 2021 г.

Държавният дълг надхвърли 25% от брутния вътрешен продукт на страната през 2021 г., сочат предварителните данни на НСИ.

Бюджетният дефицит е -5.433 млрд. лв. или -4.1% от БВП.

Дефицитът в подсектор „Централно управление“ е -6.389 млрд. лв. или -4.8% от БВП.

Подсектор „Местно управление“ е на излишък от 146 млн. лв., а подсектор „Социалноосигурителни фондове“ е с излишък от 810 млн. лева.

Дългът на Република България за 2021 г. е в размер на 33.277 млрд. лв., или 25.1% от БВП.

Tags:

Правителството иска 1 млрд. лв. заем от ЕК по инструмента SURE

Правителството одобри проект на официално искане до Европейската комисия за получаване на финансова помощ от 999,4 млн. лв. под формата на заем по Европейския инструмент за временна подкрепа с цел смекчаване на рисковете от безработица вследствие на пандемията от COVID-19, известен като „инструмента SURE“. Кабинетът упълномощи министъра на труда и социалната политика да подпише искането от името на Република България.

Правителството ще вдига държавния дълг до 54,2 млрд. лв.

В следващите три години не се предвижда вдигане на минималната работна заплата

Увеличаване на държавния дълг на България до 54,2 млрд. лв. през 2025 г. предвижда средносрочната бюджетна прогноза на Министерството на финансите, публикуван днес.

Според ведомството на Асен Василев през периода 2023-2025 г. ще се наблюдава запазване на тенденцията на увеличение на дълга, като се предвижда към края на 2025 г. да бъде достигнато ниво от 54,2 млрд. лв., спрямо 32,5 млрд. лв. към края на февруари тази година.

Около 700 милиона лева увеличение на дълга за времето на служебната и редовната "промяна"

Дълг - 06.11.2022 г.

666 135 996 лева - близо 700 милиона лева нов дълг за около 9 месеца служебна и редовна "промяна" ?!!

Такава ли ще е промяната ? За 28 дни почти 90 млн. лева нов дълг ?!!

Такава ли ще е промяната ?!! Онези от служебното правителство само за 28 дни натрупаха по-голям дълг с около 90 млн. лева за периода 6 ноември -4 декември 2021 г. Ако и тези, които ще правят новото правителство продължат с такива темпове промяната на дълга и изкарат пълен мандат то нови около над 4 милиарда, а най-вероятно и много повече ще се прибавят към онова, което ще плащат децата и внуците ни. Нека промяната стартира или ...

Pages

Subscribe to RSS - дълг