еврото

Въвеждането на еврото е задължение на българската държава по нейния договор за присъединяване към ЕС, който влезе в сила на 1 януари 2007 г.

Fitch ”отписа” влизането на България в еврозоната след 11 месеца

Високата инфлация е основната пречка пред присъединяването на България към еврозоната от 1 януари 2024 г., каквато е поставената от София цел. Това коментира Fitch Ratings. В свой анализ рейтинговата агенция прогнозира, че въвеждането на еврото у нас ще бъде отложено.

Според Fitch политическата криза не е повлияла особено на процеса за подготовка за приемане на еврото, но бързият ръст на цените се очертава като основен проблем.

Subscribe to RSS - еврото