местожителство

България: Постоянният адрес – анахронизъм от времето на соца

През 2020 г. над 25 хиляди българи са се преместили да живеят в София

Крепостничество в съвременен вариант: кашата с постоянния и настоящия адрес на българските граждани е наследен от социализма анахронизъм, когато партията решаваше къде имаме право да живеем. Георги Ангелов събра фактите.

Subscribe to RSS - местожителство