Политическа власт

Политическа власт, държавност, общество

Георги Василев

 

Едва ли в наши дни има по-прогресивна концепция за това, как да се организира едно цивилизовано общество, от либералната. Но политиката не е само либерализъм. Няма как да не си зададем някои не толкова популярни въпроси. Като например: Съвместими неща ли са насилието и свободата? Не е ли държавата монопол на легитимираното насилие? Какво представялва Общественият договор без доверието?

Subscribe to RSS - Политическа власт