последни в ЕС

На дъното: Цената на труда в България е 5 пъти по-ниска от средната за ЕС

Най-висока е тя в Дания

Средно за ЕС разходите за труд (работна заплата плюс осигуровки) възлизат на 28 евро за час положен труд. Техният размер се формира от брутната заплата и допълнителни отчисления, като например социалните осигуровки.

България е в дъното на таблицата

Когато и ако Борисов и ГЕРБ започнат да ви говорят за "успех" - им посочете този "огромен" успех - за времето на тяхното управление сме не само на дъното на ЕС

Subscribe to RSS - последни в ЕС