увеличение

Увеличава се броят на българите, които живеят под прага на бедност

През 2021 г. линията на бедност общо за страната e 504,33 лв. средномесечно на лице от домакинство. При този размер на линията под прага на бедност са били 1, 532 млн. лица, или 22,1% от населението на страната.

От 2021 г. в индикаторите за бедност се включва нов показател за тежки материални и социални лишения, който показва липсата на необходими и желани предмети за водене на достоен живот. Изчислява се като дял на лицата от населението, които не могат да си позволят 7 от 13 показателя - 6 на индивидуално ниво и 7 на ниво домакинство.

Около 700 милиона лева увеличение на дълга за времето на служебната и редовната "промяна"

Дълг - 06.11.2022 г.

666 135 996 лева - близо 700 милиона лева нов дълг за около 9 месеца служебна и редовна "промяна" ?!!

Subscribe to RSS - увеличение