фирми на ДС

Неявните фирми на ДС и приватизирането на контрабандните им канали след промените - Част втора

Неявните фирми на ДС и приватизирането на контрабандните им канали след промените - Част първа

Министърът на вътрешните работи (1973-1988) ген. Димитър Стоянов е един от комунистическите функционери които е запознат с подробности за създаването и функционирането на неявните фирми на Държавна сигурност.

Снимка: Пресфото-БТА, Живко Ангелов.

Автор: Христо Христов

Subscribe to RSS - фирми на ДС