Христо Ботев

Христо Ботев : „И аз съм дошел народ да освобождавам” (видео )

Навършиха се 146 години от подвига на Христо Ботев и неговата чета

 

На 20 май 1876 г. по нов стил 2 юни е последният тежък бой - привечер след сражението куршум пронизва Ботев.

Ден на народните будители!

Чорбаджиите не обичат оние писатели, които турят имената им на един ред със сиромасите. Вардете се. Слушайте още и това. Ако някой чорбаджия ви помоли да го не хвалите във вестника си и да го не срамите пред ония, които познават неговите „несъществующи“ благодеяния, то вие го не слушайте. Маслото не разваля яденето, а похвалата не произвежда пагуба за кесията.

Длъжностите на писателите и на журналистите

Години наред гузно премълчаваме истините от идеологията на поета-революциионер и борците за национално освобождение

Георги Георгиев

 

"Нашиятъ православенъ народъ е достигналъ до такова гнуснаво скотско положение, щото азъ не зная какво още по-голѣмо зло може да сѫществува на свѣтътъ, което да го накара да се стресне и да протестува противъ своите скотски теглила".

"Нашиятъ православенъ народъ е достигналъ до такова гнуснаво скотско положение, щото азъ не зная какво още по-голѣмо зло може да сѫществува на свѣтътъ, което да го накара да се стресне и да протестува противъ своите скотски теглила.

Ако Ботев и Базил бяха оцелели

Ботев и Базил - двама мъже, загинали по едно и също време. Приличат си по гъстата брада. И по това, че са били смели революционери - всеки в своята си област. Но иначе имат много различна съдба. Калин Терзийски разказва:

Subscribe to RSS - Христо Ботев